Política de privacitat i cookies

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El responsable del tractament de les dades és THE BEARDED, S.L.U. (amb marca “Frøbooks”), amb NIF B-65979262
Les dades de contacte de THE BEARDED són les següents:

– Adreça postal: Plaça 14 d’abril, 5 – 08192 Sant Quirze del Vallès
– Adreça electrònica: info @ frobooks . com
– Telèfon: 638769106

 

QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILA FRØBOOKS?

FRØBOOKS pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de FRØBOOKS a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon.

A més, FRØBOOKS recopila informació relativa a la seva navegació per la WEB.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

Les dades personals de l’interessat són tractades amb les finalitats següents segons que correspongui:

– Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB.

– Gestionar i desenvolupar la compra en línia. Utilitzem la informació personal del client per processar i lliurar-li la seva comanda, informar-lo per correu electrònic i/o SMS de la situació de la seva comanda i fer les comprovacions antifrau.

– Gestionar i enviar informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic.

 

DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

FRØBOOKS guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, fer millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes de FRØBOOKS.

 

QUÈ ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES?

FRØBOOKS té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Execució del contracte
La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compravenda.

Obligacions legals
La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de FRØBOOKS en la seva relació amb els clients.

Consentiment
En relació amb les finalitats següents la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és el consentiment d’aquest, en cas que s’hagi prestat:

– Gestió del registre a la WEB.

– Gestió de l’enviament d’informació sobre promocions, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

– Resposta a l’exercici de drets de privacitat, consultes i reclamacions per part de l’interessat.

– Gestió del servei d’alertes de disponibilitat de peces a la WEB.

La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part de l’interessat no condicionarà l’execució del contracte de compravenda formalitzat entre aquest i FRØBOOKS.

Interès legítim
En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és l’interès legítim de FRØBOOKS:

– L’elaboració de perfils mitjançant la navegació per la WEB.

– L’elaboració de perfils per a l’enviament d’informació sobre promocions, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

– L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis utilitzats pels clients de FRØBOOKS per sol·licitar la seva opinió i poder millorar-los.

El nostre interès legítim consisteix a poder garantir que la nostra WEB continuï sent segura, i també a ajudar FRØBOOKS a entendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es duen a terme amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció del client i assegurar una experiència única de navegació i compra.

 

A QUINS DESTINATARIS PODEM COMUNICAR LES DADES?

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

– Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.

-Empreses encarregades del tractament de dades (proveïdors de detecció i prevenció de frau, serveis tecnològics, serveis d’atenció al client, serveis publicitaris i màrqueting, etc.) i, en general, tercers proveïdors que siguin necessaris per a la prestació dels serveis oferts per FRØBOOKS (proveïdors de serveis de missatgeria i transport, etc.).

FRØBOOKS no ven en cap cas dades de clients a tercers.

 

COM PROTEGEIX FRØBOOKS LES DADES PERSONALS?

La WEB utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir-ne la confidencialitat. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que FRØBOOKS obtingui dades a l’efecte de l’autenticació corresponent dels controls d’accés.

Addicionalment, qualsevol transacció feta a través de la WEB s’efectua a través de sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials de pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat corresponent.
FRØBOOKS manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES DADES PERSONALS?

Li corresponen els següents drets que poden ser exercits a través de l’adreça de correu electrònic info @ frobooks . com:

Dret d’accés Té dret a obtenir confirmació sobre si a FRØBOOKS estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les seves dades personals que tingui FRØBOOKS.
Dret de rectificació Té dret a sol·licitar que FRØBOOKS rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes. Si està registrat a la nostra WEB, pot resultar més senzill que les corregeixi vostè directament mitjançant la modificació del perfil.
Dret de supressió/dret a l’oblit Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
Dret de limitació Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de portabilitat Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.
Dret d’oposició Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per FRØBOOKS, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, FRØBOOKS deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Decisions individuals automatitzades Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que tingui efectes jurídics sobre la seva persona o l’afecti significativament de manera similar. No obstant això, no és possible exercir aquest dret en cas que la decisió sigui necessària per a la formalització o execució d’un contracte entre vostè i FRØBOOKS; estigui autoritzada pel dret aplicable a FRØBOOKS sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertat i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.
Dret a presentar una reclamació Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Tancar

Entrar

Tancar

Cistella (0)

Cistella buida No hi ha productes a la cistella.Language